s5 logo

javascript:;

www.muis.no 

Veldig mange mennesker opplever TFT for første gang på en av våre foredrag. Foredragene varierer fra kortere innføring i TFT på f.eks messer, til lengre og mer omfattende foredrag innen spesielle fagområder. Felles for alle våre foredrag er at vi informerer om metoden, hvordan den ble oppdaget og utviklet og hva den kan brukes til. Den viktigste delen av foredragene er kanskje likevel at vi også VISER hvordan teknikken brukes i praksis. Dette er ofte den delen av foredragene som gjør sterkest inntrykk på dem som opplever TFT for første gang. Det å se hvilke resultater TFT ofte kan ha i løpet av kort tid.

 

Bestille foredrag:

Mange enkeltpersoner i firmaer/foreninger kjenner til TFT og ønsker foredrag/info ved sin bedrift e.l. Vi stiller gjerne opp på slike oppdrag. Ta kontakt med oss på hovedkontoret eller kontakt din lokale Mats Uldal-terapeut for å avtale et opplegg som passer for deg .

 

 

Oversikt over kommende foredrag, se på www.muis.no (Mats Uldal International School of TFT - forsiden, høyre side), hvor kommende aktiviteter er listet opp. Der finner du sted/tid/foredragsholder og annet om de aktuelle foredragene.