s5 logo

javascript:;

Våre kjerneverdier

 

Ydmykhet   

•Vi ser bare deler av helheten, men ønsker å bidra med de bitene som er blitt viktige for oss. Samtidig ønsker vi hele tiden å lære mer. Alle er lærere og alle er elever.


Respekt


• Kun individet er ekspert på egne følelser og eget liv.Ingen har eksklusivitet på å fortolke virkeligheten og situasjoner vi kommer opp i. Alle har lik rett, inkludert meg selv.


Kompetanse


•Vi vil hele tiden søke å utvikle oss i faglig dyktighet
•Vi ønsker å inngi trygghet faglig og menneskelig
•Vi ønsker å levere våre tjenester med kvalitet og profesjonalitet


Etikk


•Vi ønsker å være redelige i alt vi gjør og etterleve de etiske retningslinjene for vår yrkesutøvelse