s5 logo

javascript:;

Forretningside

  • Mats Uldal Tankefeltteknikker skal tilby markedets mest effektive teknikker til behandling av emosjonelle problemer, inklusive smerter og spenningstilstander - samt optimalisering av prestasjoner og livskvalitet.

 

  • Mats Uldal Tankefeltteknikker skal være kjent for å hjelpe enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner  til å kunne løse emosjonelle hindringer raskere og mer effektivt enn vanlig.

 

  • Mats Uldal Tankefeltteknikker skal kunne vise at  vi ved hjelp av våre teknikker og metoder kan senke  kort- og langtidssykefravær vesentlig, samt redusere mentalt fravær.

 

  • Mats Uldal Tankefeltteknikker skal være den foretrukne samarbeidspartner der hvor optimalisering av prestasjoner er spesielt viktig.

 

  • Mats Uldal Tankefeltteknikker skal gjennom sitt humanitære fond bidra til humanitært arbeid i omfråder «struck by the powers of nature or the weakness of mankind»